تلفن: 03432227849 03432227249 09012373661
فکس: 03432227749
صفحه اصلی پزشکان
دکتر امیرخسرو قاسمی نژاد

دکتر امیرخسرو قاسمی نژاد

جراح و متخصص چشم، فلوشیپ فوق تخصصی ویتره و رتین، عضو هیات علمی دانشگاه

دکتر محمدرضا مشکوه

دکتر محمدرضا مشکوه

جراح و متخصص چشم،فلوشیپ فوق تخصصی قرنیه، عضو هیات علمی دانشگاه

دکتر علی شریفی

دکتر علی شریفی

جراح و متخصص چشم، فلوشیپ فوق تخصصی قرنیه، عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتر محمود رهرو

دکتر محمود رهرو

جراح و متخصص چشم

دکتر عصمت کرباسی

دکتر عصمت کرباسی

جراح و متخصص چشم، فلوشیپ فوق تخصصی استرابیسم، عضو هیات علمی دانشگاه

دکتر سینا عزیزی

دکتر سینا عزیزی

جراح و متخصص چشم

دکتر منصور شهبا

دکتر منصور شهبا

جراح و متخصص چشم

دکتر فرزین احمدی

دکتر فرزین احمدی

جراح و متخصص چشم، فلوشیپ فوق تخصصی قرنیه

دکتر داریوش ناصری

دکتر داریوش ناصری

جراح و متخصص چشم، فلوشیپ ویتره و رتین، عضو هیات علمی دانشگاه