تلفن: 03432227849 03432227249 09012373661
فکس: 03432227749
صفحه اصلی تجهیزات تعیین لنز

 تعیین لنز

تعیین لنز

در مرکز فوق تخصصی جراحی چشم و لیزیک آذین  تعیین لنز(محاسبه قدرت لنزهای درون چشمی) جهت عمل آب مروارید با استفاده از دستگاه  700 IOl MASTER ساخت شرکت ZEISS انجام میگردد. که شامل موارد زیر می باشد:

  • محاسبه طول آکسیال لنز درون چشمی
  • میزان اعوجاج قرنیه (کراتومتری)
  • تعیین شماره لنز 

همچنین این دستگاه دارای فرمول های متعدد محاسبه از جمله چهار نسل Holladay ، SRK/T، Hoffer Q، Haigis L، Haigis می باشد و جدید ترین نسل این فرمول ها نیز روی نرم افزار دستگاه نصب شده است. و برای بیمارانی که در گذشته عمل لیزیک، لیزر و PRK انجام داده اند نیز، تعیین قدرت لنز داخل چشمی با دقت بالا قابل اندازه گیری می باشد.