تلفن: 03432227849 03432227249 09012373661
فکس: 03432227749
صفحه اصلی خدمات درمانی و زیبایی بیماری های پلک و مجاری اشکی

بیماری های پلک و مجاری اشکی

بیماری های پلک و مجاری اشکی

  • جراحی شالازیون
  • افتادگی پلک (پتوز)
  • جراحی انسداد مادرزادی مجرای اشکی
  • جراحی مجاری اشکی کودکان
  • باز کردن مجرای اشکی با عمل DCR