تلفن: 03432227849 03432227249 09012373661
فکس: 03432227749
صفحه اصلی خدمات درمانی و زیبایی انحرافات چشمی (استرابیسم)

انحرافات چشمی (استرابیسم)

انحرافات چشمی (استرابیسم)

زمانی که چشم ها باهم در یک راستا نباشند و وضعیت ناهمگونی نسبت به یکدیگر داشته باشند و نگاه آنها به جهات مختلف باشد،  گفته می شود فرد دچار انحراف چشم (استرابیسم ) است.

 انحراف چشم ممکن است به سمت داخل، خارج، بالاو یا پایین باشد. گاهی مواقع نیز ممکن است ترکیبی از این موارد در فرد ظاهر شود.

استرابیسم در سنین پایین شایع است اما ممکن است در بزرگسالان نیز بروز پیدا کند.