تلفن: 03432227849 03432227249 09012373661
فکس: 03432227749
صفحه اصلی خدمات درمانی و زیبایی جراحی زیبایی پلک (بلفارو پلاستی)

جراحی زیبایی پلک (بلفارو پلاستی)

جراحی زیبایی پلک (بلفارو پلاستی)

بلفاروپلاستی یکی از اعمال جراحی زیبایی است که برای برداشتن پف پلک ها، اصلاح افتادگی پلک و برداشتن پوست اضافی آنها انجام میگیرد.