تلفن: 03432227849 03432227249 09012373661
فکس: 03432227749
صفحه اصلی خدمات درمانی و زیبایی انجام جراحی های فوق تخصصی شبکیه

انجام جراحی های فوق تخصصی شبکیه

انجام جراحی های فوق تخصصی شبکیه

انجام جراحی های پیشرفته شبکیه به خصوص درمان عوارض چشمی دیابت، خونریزی های داخل چشمی و پارگی های شبکیه با جدیدترین دستگاه های روز دنیا در مرکز جراحی آذین انجام میپذیرد.

  • ویترکتومی عمیق
  • جداشدگی شبکیه (دکولمان)
  • لیزر شبکیه