تلفن: 03432227849 03432227249 09012373661
فکس: 03432227749
صفحه اصلی خدمات درمانی و زیبایی درمان آب مروارید (کاتاراکت) با پیشرفته ترین دستگاه های لیزری

درمان آب مروارید (کاتاراکت) با پیشرفته ترین دستگاه های لیزری

درمان آب مروارید (کاتاراکت) با پیشرفته ترین دستگاه های لیزری

 به کاهش شفافیت و کدر شدن عدسی طبیعی چشم آب مروارید می گویند.این کاهش کیفیت عدسی و به دنبال آن کاهش کیفیت دید به صورت طبیعی رخ میدهد و عموما از سن 65 سالگی به بعد بروز پیدا میکند. این پدیده باعث کاهش کیفیت و مقدار نوری است که برای ایجاد دید مطلوب و شفاف، از چشم عبور می کند.

در مراحل ابتدایی آب مروارید، به دلیل تاثیر اندک بر کیفیت بینایی، بیمار متوجه بروز این بیماری نمی شود اما با پیشرفت میزان کدورت عدسی، علائم بیماری مشهود گشته و دید بیمار به صورت قابل توجهی دچار مشکل می شود. روند کدر شدن عدسی متوقف نخواهد شد و در صورت بی توجهی شخص در طولانی مدت می تواند موجب قطع ورود نور به داخل چشم شده و منجر به نابینایی شود.

درمان آب مروارید به روش فیکو با پیشرفته ترین دستگاه ها بدون بخیه و با بی حسی موضعی همراه با کارگذاری مرغوب ترین لنزهای داخل چشمی در مرکز جراحی آذین انجام میگیرد.