تلفن: 03432227849 03432227249 09012373661
فکس: 03432227749
صفحه اصلی بیمه ها
بیمه ها

مرکز جراحی آذین با بیمه های پایه شامل خدمات درمانی، تامین اجتماعی، خدمات درمانی نیروهای مسلح و بیمه فولاد قرارداد دارد.

بیمه های تکمیلی طرف قرارداد با مرکز جراحی آذین شامل :

آتیه سازان حافظ

بیمه ایران 

بیمه آسیا

بیمه پارسیان 

بیمه رازی 

بیمه سامان

بیمه سینا

بیمه ما 

بانک ملت

بیمه معلم

بیمه دانا

کمک رسان ایران (sos)

بانک تجارت

بانک سپه

بانک کشاورزی

بانک ملی ایران

سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

شرکت ملی صنایع مس ایران

بیمه دی

بیمه سرمد

بیمه نوین

بانک صادرات

بیمه کوثر

بیمه تعاون

تجارت نو

بیمه ملت