تلفن: 03432227849 03432227249 09012373661
فکس: 03432227749
صفحه اصلی تاریخچه مرکز فوق تخصصی جراحی چشم و لیزیک آذین
تاریخچه مرکز فوق تخصصی جراحی چشم و لیزیک آذین
تاریخچه مرکز فوق تخصصی جراحی چشم و لیزیک آذین

مرکز فوق تخصصی جراحی چشم و لیزیک آذین فعالیت خود را در سال 1383با حضور جمعی از مجرب ترین چشم پزشکان فوق تخصص آغاز نمود و در سال 1390 با ساخت ساختمانی جدید و مجهز واقع در خیابان ابن سینا غربی و با بهره گیری از پیشرفته ترین تجهیزات پزشکی و بکارگیری پرسنل ماهر و آموزش دیده توسعه یافت و همچنان با بکارگیری تجهیزات جدید در حال ارائه خدمت است.