تلفن: 03432227849 03432227249 09012373661
فکس: 03432227749
صفحه اصلی ساعات کاری
ساعات کاری

ساعات کاری مجموعه، همه روزه به جز ایام تعطیل و پنجشنبه عصر از ساعت 9 الی 21 می باشد.

ساعات مراجعه برای انجام تصویربرداری و خدمات پاراکلینیک همه روزه صبح ها از ساعت 9 الی 13 و عصرها 16 الی 21 می باشد.